Dostarczamy software już 10 lat!
Promocja Acronis
Profesjonalne doradztwo
Softworks partnerem roku 2016
Innowacyjne rozwiązania IT

Archiwizacja danych i backup

O wartości danych firmy dowiadujemy się najczęściej po ich utracie. W momentach krytycznych, informacja staje się bezcenna. Kolejnym niesprzyjającym czynnikiem jest czas, którego nigdy nie ma w nadmiarze. Dlatego backup oraz archiwizacja danych powinna być standardową procedurą w organizacji każdej wielkości.

Znaczne skomplikowanie i złożoność obecnych infrastruktur informatycznych stawia przed producentami programów do zabezpieczania i archiwizacji danych coraz to nowe wyzwania. Archiwizacja nie obejmuje już tylko danych, które są składowane na serwerze. Często istnieje także potrzeba archiwizacji danych „w locie” z otwartych baz danych lub systemów pocztowych.
 
W celu zapewnienia możliwość zarządzania rozbudowanymi aplikacjami do ochrony danych, każde tego typu rozwiązanie powinno zawierać odpowiednią konsolę zarządzającą, obejmującą zakresem swojego działania wszystkie elementy infrastruktury IT.

 

acronislogo2017.jpg
hpe-logo.png
novastor-logo.png
nakivo-logo.jpg
macrium-software-logo.png
Altaro-logo-2017.png
miray-logo.jpg
2BrightSparks-logo.jpg